Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin Vịt

Cò Đất là Vua của mọi nghề

Bỏ qua chuyện đùa 300 bài code chứ Cò Đất không thượng đẳng thì ngành nào nữa. Ít ra là trên lãnh t…

Bài Toán Bất Động Sản Xoay Vòng Kỳ Quặc

Bài Toán Khởi Nghiệp BDS Kỳ Quặc Kỳ Đầu Đăng Cho Vui Giả dụ A có 100 tỷ, A dựng lên dự án 300 tỷ rồ…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào