Quán 33 Đề Thám

Nhà hàng hải sản 33 Đề Thám

Nhà hàng hải sản 33 Đề Thám, Quận 1, Tp.HCM

Món cá

CÁ MÚ ĐEN HẤP

CÁ MÚ ĐEN HẤP

Giá: Liên hệ
CÁ BƠN

CÁ BƠN

Giá: Liên hệ
CÁ MẶT QUỶ

CÁ MẶT QUỶ

Giá: Liên hệ
CÁ MÚ CHUỘT

CÁ MÚ CHUỘT

Giá: Liên hệ
CÁ MÚ ĐEN

CÁ MÚ ĐEN

Giá: Liên hệ
CÁ MÚ ĐỎ

CÁ MÚ ĐỎ

Giá: Liên hệ
CÁ DIÊU HỒNG

CÁ DIÊU HỒNG

Giá: Liên hệ
CÁ MÚ XANH

CÁ MÚ XANH

Giá: Liên hệ
CÁ MẶT QUỶ NƯỚNG

CÁ MẶT QUỶ NƯỚNG

Giá: Liên hệ
CÁ DIÊU HỒNG NƯỚNG

CÁ DIÊU HỒNG NƯỚNG

Giá: Liên hệ
Gọi ngay SMS Chỉ Đường