Hiển thị các bài đăng có nhãn Facebook

50 triệu tài khoản của người dùng có thể bị hacker truy cập sau sự cố lỗi Facebook vừa qua

Thông tin chính thức từ  Facebook , họ đã phát hiện ra một vấn đề bảo mật có thể ảnh hưởng tới 50 t…

Đưa việc làm tới người thất nghiệp - Facebook thử nghiệm dịch vụ tuyển dụng

Hiện tại khi các công ty tuyển dụng đang cố gắng mời chào công việc tới các ứng viên qua email, điệ…

Kiểm tra các app đang truy cập vào dữ liệu Facebook của bạn, hãy gỡ tất cả app không còn dùng

Ngay bây giờ, bạn nên kiểm tra tất cả mọi ứng dụng mà bạn đã từng cấp quyền truy cập vào tài khoản …

Cách xoá bạn bè ít tương tác trên Facebook trong 5 phút.

Cách xoá bạn bè ít tương tác trên Facebook trong 5 phút. Điều đau đầu nhất với những bạn xài Facebo…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào