Sáng dậy sớm, mới quét sân đã có ông chú lao vào uống cafe. Rảnh quá ông chú quay ra hỏi:- Du, hôm qua tao mới mua cái hợp đồng trọn đời đó, được bảo vệ đến 99 tuổi, mà có 10 trd. Ngon bổ rẻ không mày ?
- Chú uống cafe đi. Con bảo chú này.

Sản phẩm trọn đời là có thật. Họ không nói dối chú. Nhưng như thế là chưa đủ. Hợp đồng của Chú đóng phí 10 năm, sau thời gian đó chú sẽ không phải đóng nữa. Hợp đồng vẫn tiếp diễn, chú vẫn được bảo vệ, nhưng không có nghĩa là mãi mãi đến khi chú 99 tuổi.

Sau thời gian đóng phí, số tiền của khách hàng nhân thọ được tích lũy tạo ra: Giá trị tài khoản. Đây là số tiền của khách hàng. (Gọi là T)


Những năm sau đó, hợp đồng sẽ vẫn phát sinh ra 2 dòng tiền mới. Một dòng tiền là LÃI từ Giá trị tài khoản của khách (Gọi là T1). Một dòng tiền khác là PHÍ bảo vệ rủi ro cho khách hàng do hợp đồng vẫn tiếp diễn (Gọi là T2).

Như vậy, cứ sau một năm, GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN mới sẽ tính theo công thức = T + T1 - T2

Vấn để này sinh ra từ đây nếu T1 < T2, tiền lãi đẻ thêm ra không đủ bù cho phần phí bảo vệ rủi ro bị trừ đi.
T2 là phần phí rủi ro đã được các công ty ghi rõ trong Bảng minh họa, phí này tăng dần do tuổi cao, có sẵn rồi.
T1 được tạo thành bởi Số tiền phí khách hàng đã đóng và Lãi suất từ Quỹ liên kết chung (giả sử khách mua liên kết chung). Điều cực kì quan trọng ở đây là Chú không được nhìn vào cái lãi minh họa 8%. Đây là lãi mơ ước không bao giờ có thực. Trên thực tế các Công ty chỉ trả được trên dưới 5% hàng năm. Công ty trả cao nhất năm 2019 (là Bảo Việt) cũng chỉ có 6,4%. Như vậy, Chú phải tính lãi ước tính ở 5% thôi, và nếu chú muốn T1 > T2 thì phải tăng số tiền đóng hàng năm lên thì tiền lãi mới đủ bù chi phí.

Con ví dụ thêm cho chú hiểu nhé: Sau 10 năm đóng, giả sử giá trị tài khoản của Chú được 100 trd. Nếu chú vẫn để lại, hợp đồng sẽ chia lãi cho thêm 5 trd và trừ phí rủi ro của chú là 9 trd. Vậy năm sau tài khoản của chú sẽ là 100 + 5 - 9 = 96 trd. Chú càng để giá trị tài khoản sẽ càng giảm vì phí rủi ro tăng trong khi lãi giảm.

Sau 10 năm đóng, giả sử giá trị tài khoản của Chú được 200 trd. Nếu chú vẫn để lại, hợp đồng sẽ chia lãi cho thêm 10 trd và trừ phí rủi ro của chú là 9 trd. Vậy năm sau tài khoản của chú sẽ là 100 + 10 - 9 = 101 trd. vậy là tài khoản có tăng, tiền lãi đủ bù cho tiền phí..

Đặc biệt: Khi giá trị tài khoản về 0 thì chú sẽ không được bảo vệ nữa.

Chú có hiểu con nói nãy giờ không? Mà bạn tư vấn có nói với chú cái này không?

Con nói vậy thôi, chứ chú hiểu và thấy phù hợp thì vẫn nên tham gia. ^^!

P/s: Câu chuyện hư cấu của một thăng bưng bê cafe với một ông chú rảnh háng uống cafe sáng từ 5h30 Bài viết không có ý định chỉ trích bất cứ ai hay công ty nào ngoài việc "nâng bi" cho cái lãi suất cao nhất trên thị trường của Bảo Việt năm 2019 là 6.4%

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn